Vui lòng nhập theo mô tả như hình, nếu không có trọng tải thì để trống

alt-text

alt-text

BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ TRỰC TUYẾN
25%
BẠN ĐÃ CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯA?
          
BƯỚC 1: NHẬP THÔNG TIN XE VÀ CHỦ XE (Theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và giấy chứng nhận kiểm định)
Họ và tên*
Địa chỉ*
Biển số xe
Số khung
Số máy
Mục đích sử dụng *
Loại xe *
Số chỗ ngồi
Trọng tải (Tấn) *
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
THÔNG TIN PHÍ BẢO HIỂM
 Bắt buộc trách nhiệm dân sự 0 đồng
 Tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe
0 đồng
 Hỗ trợ
0 đồng
TỔNG PHÍ THANH TOÁN 0 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-28) 5413 5966 | Fax: (84-28) 5413 5965
Hotline: (84) 899 888 018
Email: info@pacvn.vn | Website: https://www.pacvn.vn