BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE MÁY TRỰC TUYẾN
25%
BƯỚC 1: TÍNH PHÍ BẢO HIỂM
Loại xe *
Số năm bảo hiểm *
Thời hạn bảo hiểm từ *
Thời hạn bảo hiểm đến *
Loại hình bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm
Số chỗ được bảo hiểm
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
THÔNG TIN PHÍ BẢO HIỂM
 Bắt buộc trách nhiệm dân sự 66.000 đồng
 Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe
20.000 đồng
 Hỗ trợ
0 đồng
TỔNG PHÍ THANH TOÁN 86.000 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Tầng 22, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, VN
Điện thoại: (+84-28) 5413 5966 | Fax: (84-28) 5413 5965
Hotline: (84) 899 888 018
Email: info@pacvn.vn | Website: https://www.pacvn.vn