BẢO HIỂM  HỎA HOẠN NHÀ TƯ NHÂN TRỰC TUYẾN
25%
BƯỚC 1: TÍNH PHÍ BẢO HIỂM
PHẠM VI BẢO HIỂM
  (A) Hỏa hoạn, Sét đánh và Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt
  (B) Nổ
  (C) Giông, bão và lũ lụt
  (D) Vỡ hay tràn nước từ các bể chứa, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn

Số năm bảo hiểm*
Thời hạn bảo hiểm từ *
Thời hạn bảo hiểm đến *
Đối tượng bảo hiểm *
Diện tích*
Mục đích sử dụng *
Giá trị xây dựng *

THÔNG TIN KHÁC (Vui lòng chọn nếu có)
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
THÔNG TIN PHÍ BẢO HIỂM
 Phí bảo hiểm 0 đồng
 Thuế
0 đồng
 Hỗ trợ
0 đồng
TỔNG PHÍ THANH TOÁN (VAT) 0 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PHÚ HƯNG

Tầng 22, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, TP. HCM, VN
Điện thoại: (+84-28) 5413 5966 | Fax: (84-28) 5413 5965
Hotline: (84) 899 888 018
Email: info@pacvn.vn | Website: https://www.pacvn.vn